Privacyverklaring

Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen?

Je bezoekt mijn website www.helderhartcoaching.nl voor informatie. Bij nadere interesse meld je je aan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Dat vind ik logisch!

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld Uiteraard. Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt via de email of telefonisch gebruik ik met je toestemming je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. Over dat alles hieronder in detail meer. Over welke persoonsgegevens gaat het precies? Als je gebruik maakt van de diensten van Helder Hart Coaching, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Waarom worden die opgevraagd? Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een individueel coachtraject of groepsbijeenkomst). Ik gebruik je naam en contactgegevens om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om en alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Wat gebeurt er niet met je gegevens? Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld? Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening: – boekhouder, in verband met administratie en jaarrekening van Helder Hart Coaching. Met deze ‘verwerker’ is een verwerkersovereenkomst gesloten. Je gegevens zijn goed beveiligd Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. Hoe lang blijven je gegevens bewaard? Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan één jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback? Laat het mij weten!